Cardiology

Jak przywrócić swoje ciało do sprawności podczas leczenia?

Jak leczyć zawał serca w szybkim tempie i jednocześnie się relaksować np. czytając książkę?
Twoje wady serca mogą zostać sprawnie złagodzone.

Twój problem z zastosowaniu tlenoterapii hiperbarycznej o wiele łatwiej wspomoże rehabilitację!

Układ krwionośny zajmuje się rozprowadzaniem wszystkich niezbędnych do życia substancji po całym organizmie. Funkcjonowanie pozostałych układów jest ściśle związane ze stanem układu krążenia.

Co roku z powodu chorób sercowo-naczyniowych w Polsce umiera ok. 91 tys. kobiet oraz ok. 82 tys. mężczyzn.

Korzystne efekty tlenoterapii hiperbarycznej na choroby serca są znane od dawna i skutecznie potwierdzane do dziś.

hyperbaric oxygen therapy zwiększa elastyczność krwinek czerwonych, zmniejsza obrzęk tkanek, zachowuje wewnątrzkomórkowy trifosforan adenozyny i utrzymuje utlenienie tkanek nawet przy braku hemoglobiny. This is manifested among others, improving the tolerance of effort, a positive effect on the patient's well-being, relieving pulmonary hypertension and symptoms of right ventricular failure.

Główną przyczyną wywołującą ostry zespół wieńcowy (zawał serca) jest całkowite zamknięcie tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do serca przez zmiany miażdżycowe. HBOT normalizuje parametry reologiczne krwi (m.in. lepkość krwi pełnej, lepkość osocza, hematokryt, stężenie fibrynogenu) dzięki czemu normalizują jej lepkość oraz zmniejsza skłonność do wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.

Dłuższe niedotlenienie prowadzi do utraty zdolności homeostazy jonowej, gromadzenia się wolnych rodników tlenowych oraz degradacji błon komórkowych, które przekłada się na zaburzenia rytmu serca w chorobie wieńcowej. Tlenoterapia hiperbaryczna poprzez zwiększenie ilości tlenu w tkankach przywraca im zdolność prawidłowego funkcjonowania, a tym samym zmniejsza lub całkowicie usuwa zjawisko arytmii.

Hyperbaric oxygenotherapy effectively supports the treatment of cardiovascular diseases such as:
– stabilna postać choroby niedokrwiennej serca
– ostry zespół wieńcowy (zawał serca)
– zaburzenia rytmu serca
– wady serca

Positive influence of hyperbaric oxygen on the cardiovascular system:
– enhancement the process of angiogenesis and neovascularization
– reinforcement and increasing the flexibility of blood vessels
– normalization of rheological parameters of blood
– obniża poziom katecholamin we krwi (związki przyśpieszające akcję serca)
– limit cardiovascular complications
– reduction tissue hypoxia
– reduction czasu trwania bólu wieńcowego
– reduction lub całkowite usunięcie zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca
– decrease ilości dodatków skurczowych do normalnej pracy serca
– improvement contractility of the myocardium
– decrease ilości dodatków skurczowych do normalnej pracy serca
– poprawia pojemność minutową serca
– zmniejsza nasilenie objawów hiperwentylacji

en_US
pl_PL en_US