Neurodevelopmental disorders

Application of hyperbaric oxygen therapy in neurodevelopmental disorders

Zaburzenie neurorozwojowe to szeroko pojmowane nieprawidłowości w rozwoju motorycznym i psychicznym dziecka. W obecnych czasach niezależnie od jednostki chorobowej dzieci znajdują się pod opieką wielu specjalistów i terapeutów, którzy wkładają bardzo dużo wysiłku aby poprawić stan zdrowia swoich małych pacjentów. Niestety często okazuje się, że mimo ogromnego zaangażowania efekty w terapii następują bardzo wolno lub są niemal niezauważalne. W tym momencie pojawia się pytanie „Czy można zrobić coś więcej?”

A perfect complement to the therapy is hyperbaric oxygen therapy, which does not focus on eliminating the symptoms of the disease, but supports the body's natural ability to regenerate and heal itself.
Hyperbaric oxygenotherapy effectively supports the treatment of such neurodevelopmental disorders as:
– autyzm
– mózgowe porażenie dziecięce
– zespół Downa
– zespół Aspergera
– FAS

Hyperbaric oxygen therapy by improving microcirculation, the process of formation of new blood vessels healthy, and above all to increase the solubility of oxygen in the plasma leads to better oxygenation and to provide the right amount of nutrients to cells throughout the body improving its functioning.

Most children with neurodevelopmental disorders do not have to deal with one health problem. Their health status consists of multiple comorbidities.

.

en_US
pl_PL en_US