Zabiegi w komorze hiperbarycznej ratunkiem dla Twoich uszu – efekty terapii Pani Doroty.

Zabiegi w komorze hiperbarycznej ratunkiem dla Twoich uszu – efekty terapii Pani Doroty.

Wrażenie ciągłego zatkania uszu lub coraz gorsze słyszenie rozmówcy podczas rozmowy telefonicznej? To jedne z objawów nagłej głuchoty. Tlenoterapia hiperbaryczna z zastosowaniem ciśnienia 2,0 ATA  jest rozwiązaniem tego problemu!

Do Centrum TLENmedica w Kaliszu na początku sierpnia z powodu nagłego niedosłuchu idiopatycznego zgłosiła się Pani Dorota. Całkowitej utracie słuchu w lewym uchu towarzyszyły zaburzenia równowagi oraz paraliż lewej strony twarzy. U pacjentki wykonano 10 zabiegów w medycznej komorze hiperbarycznej w ciśnieniu 2,0 ATA, w trakcie których pojawiły się następujące efekty:
– po 5 HBOT – do lewego ucha zaczęły docierać pojedyncze zrozumiałe słowa na przemian z odgłosami echa lub szumami usznymi, zmniejszyły się zaburzenia równowagi
– po 10 HBOT – wszystkie dźwięki są zrozumiałe, minęły szumy uszne oraz paraliż twarzy. Badanie audiometryczne wykonane przez lekarza potwierdziło odzyskanie słuchu w 80%.

 

Nagła głuchota to częściowa lub całkowita niezdolność odbierania bodźców akustycznych, która może nastąpić na skutek urazu, zakażenia, uszkodzeń o podłożu wirusowym, zaburzeń na tle naczyniowym lub autoimmunologicznym. Komórki czuciowe ucha wewnętrznego nie mają pełnego bezpośredniego zaopatrzenia w tlen drogą naczyniową, dlatego też tlenoterapia hiperbaryczna jest jedyną znaną metodą zwiększającą ciśnienie parcjalne tlenu w uchu wewnętrznym. Tlen podany pod ciśnieniem poprawia właściwości reologiczne i mikrokrążenie, co skutkuje optymalizacją warunków regeneracji struktur ucha wewnętrznego. Według badań prowadzonych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie aż „77% chorych leczonych w komorze hiperbarycznej stwierdziło ustąpienie lub zmniejszenie natężenia subiektywnych dolegliwości.” Co ważne, metoda ta jest całkowicie bezpieczna – u żadnego z chorych korzystającego z zabiegu tlenoterapii hiperbarycznej nie wystąpiły działania niepożądane terapii.

U Pani Doroty tlenoterapię hiperbaryczną rozpoczęto w ciągu 24 godzin od wypisu z oddziału laryngologicznego. Badania potwierdzają, że najlepsze efekty leczenia nagłego niedosłuchu osiąga się przy zastosowaniu zabiegów w komorze hiperbarycznej z ciśnieniem w zakresie 2,0-2,5 ATA we wczesnej fazie choroby (tj. do 3 miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów) oraz w połączeniu z farmakoterapią (Aslan i wsp., 2002; Fattori i wsp., 2001)

 

W Centrum TLENmedica przy pomocy tlenoterapii hiperbarycznej skutecznie leczymy:

-szumy uszne wywołane urazem akustycznym, urazem czaszki, nagłą utrata słuchu, chorobą Meniere’a, 

-utrata słuchu związana uszkodzeniem toksycznym, urazem akustycznym, urazem czaszki, infekcją, 

-głuchota związana z nagłą utratą słuchu, powikłaniami pooperacyjnymi, uszkodzeniem ślimaka, uszną postacią półpaśca, urazem ciśnieniowym, uszkodzeniem toksycznym, urazem akustycznym, 

-zawroty głowy związane z ostrą utratą czynności obwodowej części błędnika, podrażnieniem i uszkodzeniem ślimaka, chorobą Meniere’a, nagłą utratą słuchu.

 

Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej TLENmedica
www.tlenmedica.com.pl
Wrocław 533 553 073
Kalisz 888 608 110

About Author

pl_PL
en_US pl_PL