Neurologia

Leczenie zaburzeń neurologicznych w zastosowaniu tlenoterapii hiperbarycznej

Mózg potrzebuje bardzo dużej ilości tlenu do prawidłowego funkcjonowania, jest to około 3,3 ml utlenowanej krwi na każde 100 gr tkanki mózgowej. Wystarczy około 3-4 minut bez odpowiedniego dostarczania tlenu, aby powstały nieodwracalne zmiany, uszkodzenia, a nawet obumieranie komórek mózgu szczególnie w części korowej.

Mechanizmy działania tlenoterapii hiperbarycznej w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego:
– zniesienie hipoksji, tzn. niewystarczającego utlenowania tkanek
– poprawa warunków mikrokrążenia, m.in. poprzez tworzenie się nowych naczyń krwionośnych
– poprawa metabolizmu w tkance nerwowej
– redukcja obrzęku mózgu dzięki wazokonstrykcji (Obrzęk mózgu pochodzenia naczyniowego jest spowodowany nadmiernym gromadzeniem się płynu wewnątrzkomórkowego. Wazokonstrykcja czyli zwężenie patologicznie rozszerzonych naczyń krwionośnych przyczynia się do zaprzestania gromadzenia się płynu zewnątrzkomórkowego.)
– zwiększenie przepuszczalności bariery krew-mózg
– sprzyja neurogenezie
– ochrona już uszkodzonych obszarów w tkance nerwowe
– ochrona przed późniejszymi następstwami urazu mózgu np. spastyką kończyn

Tlenoterapia hiperbaryczna poprzez poprawę mikrokrążenia, proces tworzenia się nowych zdrowych naczyń krwionośnych, a przede wszystkim zwiększenie rozpuszczalności tlenu w osoczu, prowadzi do lepszego natlenienia oraz dostarczenie odpowiedniej ilości substancji odżywczych do komórek nerwowych mózgu. Poprawa neuroprzekaźnictwa między komórkami oraz stymulacja komórek macierzystych wpływają na oprawę funkcjonowania całego układu nerwowego.

Tlenoterapię hiperbaryczną poleca się w leczenie m.in. takich schorzeń neurologicznych takich jak:
– udary mózgu
– choroba Alzheimera
– choroba Parkinsona
– mózgowe porażenie dziecięce
– urazy rdzenia kręgowego
– samoistne porażenie nerwu twarzowego
– urazy czaszkowo-mózgowe
– stwardnienie rozsiane

pl_PL
en_US pl_PL